Zgłoszenie biblioteki publicznej
Organizator 1:
Biblioteka z taką nazwą organizatora została już dodana
Nazwa biblioteki 2:
Biblioteka o takiej nazwie już istnieje
Typ:
Podtyp 3:
Strona WWW 4:
Województwo:
Powiat:
Gmina/Dzielnica:
Miejscowość:
Liczba mieszkańców 5:
Biblioteka realizuje zadania ponadlokalne o zasięgu powiatowym na podstawie podpisanej umowy 6:
Status prawno-organizacyjny biblioteki :
Status naukowy

Konto osoby upoważnionej (np. dyrektora, kierownika)
Login (nazwa użytkownika) 7:
Hasło 8: Hasła muszą być takie same
Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym minimum 1 wielka litera i 1 cyfra. Nie należy stosować znaków diakrytycznych i spacji.
Powtórz hasło:
Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Objaśnienia:
1. Należy podać nazwę podstawowego organizatora biblioteki zgodnie ze szczeblem jednostki samorządu terytorialnego i z zapisami w statucie biblioteki. Pomija się sformułowania "samorząd", "urząd" itp. Podaje się np. Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Inowrocław, Gmina Kościerzyna, Gmina Wyrzysk, Gmina Szczecin, Gmina Inowrocław.
2. Należy podać nazwę wraz z miejscowością, jeśli występuje w oficjalnej formie, np. Miejska Biblioteka Publiczna w Więcborku albo bez miejscowości, jeśli jest identyfikowana poprzez nazwę biblioteki, np. Krośnieńska Biblioteka Publiczna. Jeśli w oficjalnej formie nie pojawia się nazwa miejscowości, to należy ją dodać w celu łatwiejszej identyfikacji. W przypadku biblioteki włączonej w strukturę innej instytucji kultury, należy dodać dopowiedzenie w nawiasie kwadratowym (bez nazwy miejscowości lub z nazwą o ile jest inna niż siedziba instytucji kultury), np. Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju [biblioteka publiczna / biblioteka publiczna w X]
3. Podtyp „powiatowa” zaznaczają tylko te biblioteki, które w polu Organizator wpisały „Powiat ….”. Są to biblioteki nowoutworzone jako biblioteki powiatowe lub przekształcone w bibliotekę powiatową. Nie dotyczy to bibliotek, które realizują zadania powiatowe (ponadlokalne o zasięgu powiatowym) na postawie umów.
4. Należy podać adres witryny bibliotecznej, np. http://www.biblioteka.pl. W razie braku witryny należy pozostawić puste pole. W przypadku instytucji połączonych (posiadających wspólną stronę internetową) należy podać adres strony, o ile biblioteka jest na niej uwzględniona.
5. Należy podać dane według GUS
6. Jeżeli biblioteka jest biblioteką powiatową (wybór podtypu), to w polu „Biblioteka realizuje zadania ponadlokalne o zasięgu powiatowym” zaznaczamy „NIE”
7. Login powinien zawierać co najmniej 8 znaków (bez znaków diakrytycznych). Nie należy stosować spacji.
8. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym minimum 1 wielka litera i 1 cyfra. Nie należy stosować znaków diakrytycznych i spacji.